"Our work is about investing in people. We motivate one another to learn together, cooperate, and be respectful. Good relationships are important to us, so we encourage communication that’s open and always compassionate. Everything works better in a trusting and informed environment. The less confusion and administration there is, the more time there is for constructive work that benefits children, teachers, and vulnerable groups."

Lenka Eckertová, dicrector

Development of the foundation across time

2014

The RSJ Foundation was established in the autumn of 2014 by ten shareholders of RSJ Group.

2016

Posilujeme pilíř vzdělávání a akademické excelence.

2018

Nastavujeme si teorii změny pro přemýšlivé děti a vzdělávání.

2020

V pandemii vstupujeme do spolupráce v oblasti krizové intervence; vzniká Kolegium Nadace RSJ.

2015

Prvních 10 milionů šlo především na zdravý životní styl, akademickou excelenci a zaměstnaneckou dobročinnost.

2017

Zaměřujeme se na vzdělávání a stavíme základ pro přemýšlivé děti a kolegium.

2019

Posilujeme firemní kulturu darování a otevíráme veřejnou výzvu v oblasti přemýšlivé děti.

2021

Rozdělili jsme prvních 100 milionů a zavazujeme se k dlouhodobé filantropii.

Jak rostly naše příspěvky

10 M

2015

50 M

do 2018

100 M

do 2021

Naše nejvyšší dary organizacím

6 M
Učitel naživo
6,3 M
Nadační fond proti korupci
18,5 M
Neuron

Nadační příspěvky v letech podle oblastí

10 M
8 M
6 M
4 M
2 M
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*

Dětství
Poznání
Firemní kultura darování
Umění
Zdravý životní styl

* Stav ke květnu 2021

Přehled roku 2020

17,7 M

Dětství
Thoughtful children
Zdravý psychosociální vývoj

Poznání
Systémová změna ve vzdělávání
Akademická excelence

Firemní kultura darování
Zaměstnanecká dobročinnost

„Díky nadační činnosti jsme zapojeni do konstruktivních proměn společnosti. V neziskovém sektoru potkáváme mnoho iniciativních a šikovných lidí, kteří jsou schopni posunout celou naši společnost dopředu.“

Anton Tyutin, předseda správní rady

Kam šly nadační peníze

100,8 M

Věda
Výzkum
Vzdělávání
Zdravý životní styl
Zaměstnanecká dobročinnost
Ostatní
Dětství

Nadační kapitál

10 M
2015
20 M
2020