„Dobrou práci můžeme odvádět nejlépe tehdy, máme-li slušné zázemí. Nikoli pohodlí, ale stabilitu, která umožňuje neplýtvat energií a soustředit se na to podstatné. V nadaci v tom máme jasno. Dáváme podporovaným organizacím jistotu a poskytujeme pomoc na míru.“

Lenka Eckertová, ředitelka

Vývoj nadace v letech

2014

Nadace RSJ je založena 17. prosince 10 akcionáři RSJ.

2016

Posilujeme pilíř vzdělávání a akademické excelence.

2018

Nastavujeme si teorii změny pro přemýšlivé děti a vzdělávání.

2020

V pandemii vstupujeme do spolupráce v oblasti krizové intervence; vzniká Kolegium Nadace RSJ.

2015

Prvních 10 milionů šlo především na zdravý životní styl, akademickou excelenci a zaměstnaneckou dobročinnost.

2017

Zaměřujeme se na vzdělávání a stavíme základ pro přemýšlivé děti a kolegium.

2019

Posilujeme firemní kulturu darování a otevíráme veřejnou výzvu v oblasti přemýšlivé děti.

2021

Rozdělili jsme prvních 100 milionů a zavazujeme se k dlouhodobé filantropii.

Jak rostly naše příspěvky

10 M

2015

50 M

do 2018

100 M

do 2021

Naše nejvyšší dary organizacím

6 M
Učitel naživo
6,3 M
Nadační fond proti korupci
18,5 M
Neuron

Nadační příspěvky v letech podle oblastí

10 M
8 M
6 M
4 M
2 M
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*

Dětství
Poznání
Firemní kultura darování
Umění
Zdravý životní styl

* Stav ke květnu 2021

Přehled roku 2020

17,7 M

Dětství
Přemýšlivé děti
Zdravý psychosociální vývoj

Poznání
Systémová změna ve vzdělávání
Akademická excelence

Firemní kultura darování
Zaměstnanecká dobročinnost

„Díky nadační činnosti jsme zapojeni do konstruktivních proměn společnosti. V neziskovém sektoru potkáváme mnoho iniciativních a šikovných lidí, kteří jsou schopni posunout celou naši společnost dopředu.“

Anton Tyutin, předseda správní rady

Kam šly nadační peníze

100,8 M

Věda
Výzkum
Vzdělávání
Zdravý životní styl
Zaměstnanecká dobročinnost
Ostatní
Dětství

Nadační kapitál

10 M
2015
20 M
2020

Sledujte nás