Nadace RSJ

Pomáháme myslet jinak

Vytváříme dobré podmínky pro růst vyrovnaných přemýšlivých dětí v České republice.

Více o nadaci

Nadace RSJ podporuje nadané děti, vzdělávání a duševní zdraví.

Zaměřujeme se na zdravý vývoj přemýšlivých dětí, usilujeme o změnu ve vzdělávání a rozvíjíme filantropii.

více o projektech

Přemýšlivé děti

Přemýšlivé, nadané děti myslí jinak – nepřetržitě. Na první pohled je možná nepoznáte.
Mohou být v něčem pozadu nebo svým chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál.

Co děláme

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže a vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Možnosti podpory

Sledujte nás