Nadace RSJ

Pomáháme myslet jinak

Vytváříme dobré podmínky pro růst vyrovnaných přemýšlivých dětí v České republice.

Více o nadaci

Nadace RSJ se zaměřuje na vzdělávání a zdravý psychosociální vývoj dětí.

Podporujeme zdravý vývoj dětí, usilujeme o systémovou změnu ve vzdělávání a rozvíjíme filantropii.

více o projektech

Přemýšlivé děti

Přemýšlivé děti myslí jinak – nepřetržitě. Na první pohled je možná nepoznáte.
Mohou být v něčem pozadu nebo svým chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál.

Co děláme

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na přemýšlivé děti, wellbeing dětí a mládeže a systémovou změnu ve vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory

Sledujte nás