Akademická excelence

Našim cílem je zvyšovat prestiž vědy a její společenský význam.

Co děláme

Pomáháme vzdělávacím institucím a organizacím zaměřeným na matematiku, informatiku, logiku a ekonomii. Navazujeme na dlouhodobou spolupráci společnosti RSJ s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

V roce 2018 jsme naši mnohaletou spolupráci s MFF UK stvrdili přijetím Deklarace o spolupráci.

Nadace RSJ představuje: Náboj

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro středoškoláky, která na jednom místě spojuje několik set týmů soutěžících vedle sebe. V matematice totiž nejde jen o vzorce, ale o způsob myšlení, a také invenci a kreativitu.

„Vždy jsme oceňovali nejen profesionalitu a korektnost, ale i přátelský a lidský přístup a aktivní zájem o naše problémy.“

doc. Mirko Rokyta, děkan MFF UK

Naše vize

Vzdělanost považujeme za klíč k smysluplné budoucnosti.

Spoluvytváříme zázemí s ohledem na vzdělávací potřeby a trendy.

Chceme posouvat hranice lidského poznání.

Přispíváme ke spolupráci vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.

Podporované organizace

Soutěže

Kromě univerzit, workshopů a konferencí v akademické sféře podporujeme řadu soutěží, které pomáhají rozvíjet logické myšlení a připravují žáky základních a středních škol na jejich budoucí studia.

Bobřík informatiky
Matematický klokan
Evropská matematická olympiáda pro dívky
Logická olympiáda
Náboj
Matematická olympiáda
pIšQworky

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže a systémovou změnu ve vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory

Sledujte nás