Duševní zdraví dětí a mládeže

Věříme, že zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dětí a mládeže je předpokladem pro jejich spokojený a úspěšný život.

Duševní zdraví dětí a mládeže

Podporujeme projekty zaměřené na duševní zdraví dětí a mládeže.
Pomáháme šířit osvětu, bořit stereotypy a zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu.

Jsme Nadace RSJ

Podporujeme nadané děti, vzdělávání a duševní zdraví dětí a mládeže.
Dovolte, abychom se vám představili.

Naše iniciativa

Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a šíření nových poznatků a zkušeností. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Angažujeme se v podpoře krizové intervence, potlačování šikany a posilování správného psychomotorického vývoje dětí.

Díky naší podpoře se daří informovat veřejnost o duševním zdraví a zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu.

„Vzdělávání v Česku jsme zanedbali. Co děláme pro to, aby se děti učily samostatně uvažovat a kreativně řešit problémy? V nadaci se snažíme situaci rozhýbat.“

Bronislav Kandrík, zakladatel

Podporované organizace

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže a systémovou změnu ve vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory
>

Sledujte nás