Vzdělávání

Chceme, aby se děti ve školách cítily dobře a mohly rozvíjet svůj potenciál.

Změna ve vzdělávání

Věříme, že talentovaní a motivovaní studenti mohou plně rozvinout své schopnosti jen v podnětném prostředí odpovídajícím jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům.

Jsme Nadace RSJ

Podporujeme nadané děti, vzdělávání a duševní zdraví dětí a mládeže.
Dovolte, abychom se vám představili.

O co usilujeme

Naším přáním je vytvořit v českých školách prostředí, v němž se děti budou cítit dobře a kde se budou rozvíjet. Zvláštní pozornost vždy věnujeme nadaným dětem a jejich psychickým a výukovým potřebám, aby se mohly zdravě a spokojeně vyvíjet.

Naši pozornost a uznání si zaslouží pedagogové a další pečující dospělí ve školství. Právě oni mají na duševní zdraví dětí velký vliv.

Podporujeme dlouhodobé projekty s širším společenským dopadem a s komplexním přístupem k danému tématu.

„Ve vzdělávání mají věci obrovskou setrvačnost a výsledky se často dostavují s velkým zpožděním. Proto je pro nás dlouhodobý výhled zásadní.“

Jan Straka, Učitel naživo

Podporované organizace

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže a vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory

Sledujte nás