Zdravý psychosociální
vývoj dětí a mládeže

Věříme, že zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dětí a mládeže je předpokladem pro jejich spokojený a úspěšný život.

Wellbeing dětí a mládeže

Podporujeme projekty zaměřené na psychosociální vývoj dětí a mládeže.
Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví.

Jsme Nadace RSJ

Podporujeme přemýšlivé děti, vzdělávání a wellbeing dětí. Dovolte, abychom se vám představili.

Naše iniciativa

Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a šíření nových poznatků a zkušeností. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Angažujeme se v podpoře krizové intervence, potlačování šikany a posilování správného psychomotorického vývoje dětí.

Díky naší podpoře se daří informovat veřejnost o duševním zdraví a zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu.

„Vzdělávání v Česku jsme zanedbali. Co děláme pro to, aby se děti učily samostatně uvažovat a kreativně řešit problémy? V nadaci se snažíme situaci rozhýbat.“

Bronislav Kandrík, zakladatel

Podporované organizace

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na přemýšlivé děti, wellbeing dětí a mládeže a systémovou změnu ve vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory
>

Sledujte nás