Nadané děti

Logické a zvídavé, sebekritické a přecitlivělé, dychtivé po nových informacích.

Kdo jsou nadané děti?

Nadané děti myslí jinak – myslí nepřetržitě. Na první pohled je možná nepoznáte. Mohou být v něčem pozadu nebo svým chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál.

Jsou nápadité. Mají vysoce rozvinuté rozumové schopnosti a představivost. Chtějí přijít na kloub běžným věcem do posledního detailu.

Nadané děti – perfekcionismus

Perfekcionizmus u nadaných dětí může vést k velkému vnitřnímu tlaku.

Jak je poznáme

Brzy se zajímají o písmena, čísla, vesmír, elektřinu či smysl života.

Mají výbornou paměť, rády experimentují a uvažují abstraktně.

Mohou své vrozené schopnosti potlačovat, popírají samy sebe.

Jejich perfekcionismus může vést k velkému vnitřnímu tlaku.

Bývají dychtivé po nových informacích. Zaujatě kladou zvídavé dotazy.

Nedaří se jim najít si kamarády a spolupracovat.

Naše iniciativa

Usilujeme o to, aby nadané děti vyrůstaly v prostředí, které jim dává prostor, pochopení, oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním, intelektuálním i kulturním rozvoji. Chceme, aby se tyto děti uměly vyrovnávat s problémy a aby v krizi mohly vyhledat a najít pomoc.

Sledujeme nejnovější vědecké výzkumy a praxi v zahraničí i u nás.

Propojujeme a podporujeme odborníky, iniciativy a organizace.

Společně se učíme a chceme, aby došlo ke společenské změně.

Věříme, že duševní zdraví nadaných dětí i jejich okolí je hodnota, která je důležitá pro celou naši společnost.

Podporované organizace

Líbí se vám činnost nadace a máte zájem o spolupráci?

Podporujeme projekty zaměřené na nadané děti, duševní zdraví dětí a mládeže a systémovou změnu ve vzdělávání. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

možnosti podpory

Sledujte nás